Tsjêbbe Hettinga: Yn dat sykjen sûnder finden (In dat zoeken zonder vinden)

Pieter Verhoeff Korte documentaire - 2006 - 50 min.

NFF Archief

Informatie over deze film, televisie- of interactieve productie bevindt zich in het NFF Archief. In het NFF Archief staat informatie over producties die in de afgelopen festivaledities vertoond zijn. Het NFF beschikt niet over dit materiaal, daarover kun je contact opnemen met de producent, distributeur of omroep. Oudere films zijn soms ook terug te vinden bij Eye Filmmuseum of bij het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid.

Traag en bezwerend klinkt de stem van de dichter en voordrachtskunstenaar Tsjêbbe Hettinga onder de beelden van het Friese landschap. Terugkerende thema's in zijn oeuvre zijn: de tijd, de vergankelijkheid, de weemoed en het verlangen. Ook de natuur, vooral de zee, is volop aanwezig in zijn veelal lange gedichten. Zelfs iemand die geen woord Fries verstaat, ervaart de muzikaliteit en zeggingskracht van Hettinga's bijzondere poëzie. Sinds hij in 1993 met veel succes optrad op de Frankfurter Buchmesse is hij een veelgevraagde dichter op buitenlandse festivals. Hij dicht in het Fries en draagt noodgedwongen voor uit het hoofd, omdat hij door een oogziekte langzaam vrijwel blind is geworden. Naast gedichten schrijven, speelt Hettinga saxofoon in een band. Muziek maken is zijn lust en zijn leven. Filmmaker Pieter Verhoeff, zelf ook Fries van geboorte, volgde hem twee jaar lang met de camera. Hun gesprekjes over het leven zijn intiem, als van twee goede vrienden.

Credits

Producent(en) Babiche Hermans
Productiebedrijf VPRO TV
Camera
Montage
Sound Design
Omroep
Productieland(en)
Nederland