Teledoc Campus - Helaas ben je het niet geworden

Anne van Campenhout, Nicky Maas Korte documentaire - 2017 - 23 min.
Alle leeftijden
Grof taalgebruik

NFF Archief

Informatie over deze film, televisie- of interactieve productie bevindt zich in het NFF Archief. In het NFF Archief staat informatie over producties die in de afgelopen festivaledities vertoond zijn. Het NFF beschikt niet over dit materiaal, daarover kun je contact opnemen met de producent, distributeur of omroep. Oudere films zijn soms ook terug te vinden bij Eye Filmmuseum of bij het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid.

Ons zelfbeeld bepalen we mede op grond van de beoordeling en waardering van de ander. Zeker wanneer we ons moeten presenteren zijn we uiterst gevoelig voor andermans meningen. Zoals op een hospiteeravond, waar studenten hun best doen om in de smaak te vallen om zo de nog vrije kamer te scoren. Sofie, eerstejaars student, bezoekt de ene hospiteeravond na de andere, beantwoordt beschamende vragen, wordt uitgelachen en krijgt achteraf steeds weer een teleurstellend telefoontje. Langzamerhand zakt de moed haar in de schoenen.

Credits

Producent(en) Iris Lammertsma
Productiebedrijf Witfilm