Nicaragua September 1978

Frank Diamand Korte documentaire - 1978 - 40 min.

NFF Archief

Informatie over deze film, televisie- of interactieve productie bevindt zich in het NFF Archief. In het NFF Archief staat informatie over producties die in de afgelopen festivaledities vertoond zijn. Het NFF beschikt niet over dit materiaal, daarover kun je contact opnemen met de producent, distributeur of omroep. Oudere films zijn soms ook terug te vinden bij Eye Filmmuseum of bij het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid.

Meermalen bekroonde documentaire van over de politieke en economische situatie in Nicaragua tijdens de burgeroorlog tussen de bevolking en Sandinistische guerrilla’s enerzijds en dictator Anastasio Somoza en zijn aanhangers anderzijds.

Meermalen bekroonde documentaire over de politieke en economische situatie in Nicaragua tijdens de burgeroorlog tussen de bevolking en Sandinistische guerrilla’s enerzijds en dictator Anastasio Somoza en zijn aanhangers anderzijds. Diamand spreekt bewoners in de volkswijken die slachtoffer zijn van de voortdurende repressie van het leger. Maar ook met een generaal die meent dat zijn leger niet aan deze repressie ontkomt om meer bloedvergieten te voorkomen en met Somoza die alle protesten wil uitschakelen. Hij laat ook de betrokkenheid zien van de Verenigde Staten met de dictatuur in Nicaragua.

Credits

Producent(en) Octavio Cortes Acevedo
Camera Ruud van Buren
Montage
Leo Jansen
Productieland(en)
Nederland