It Fryslân fan Frans Bromet

Frans Bromet Korte documentaire - 1999 - 43 min.

NFF Archief

Informatie over deze film, televisie- of interactieve productie bevindt zich in het NFF Archief. In het NFF Archief staat informatie over producties die in de afgelopen festivaledities vertoond zijn. Het NFF beschikt niet over dit materiaal, daarover kun je contact opnemen met de producent, distributeur of omroep. Oudere films zijn soms ook terug te vinden bij Eye Filmmuseum of bij het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid.

Toen schrijver-journalist Geert Mak zijn boek Hoe God verdween uit Jorwerd publiceerde, leidde dat tot een ware 'Jorwerd hype'. Met de ogen van een buitenstaander beschreef hij hoe de Friese manier van leven, die al honderden jaren oud is, teneinde loopt en hoe er een nieuwe moderne plattelandssamenleving voor in plaats de komt. It Fryslân fan... is een reeks documentaires waarin zes filmmakers de opdracht kregen voort te borduren op Maks thema over een veranderend Friesland. In een persoonlijke film geven zij hun visie op Friesland. Filmmaker Frans Bromet wilde de verandering van het platteland zichtbaar maken aan de hand van de veranderende rol van de politie. Een aantal dagen en nachten volgde Bromet plaatselijke politiekorpsen die door bezuinigingen en reorganisaties drastisch moesten inkrimpen.

Credits

Producent(en) Geart de Vries
Productiebedrijf
Atje Hemminga
Marja van der Leij
Camera
Montage
René Beekman
Monique Heffelaar
Set geluid
Geart de Vries
Productieland(en)
Nederland