Fryslân Wetterlân

Murk-Jaep van der Schaaf, Leo Wentink, Anneloor van Heemstra, Remco Wagenaar Korte documentaire - 2006 - 10 min.

NFF Archief

Informatie over deze film, televisie- of interactieve productie bevindt zich in het NFF Archief. In het NFF Archief staat informatie over producties die in de afgelopen festivaledities vertoond zijn. Het NFF beschikt niet over dit materiaal, daarover kun je contact opnemen met de producent, distributeur of omroep. Oudere films zijn soms ook terug te vinden bij Eye Filmmuseum of bij het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid.

Documentairevierluik over de omgang van de Friezen met het alomtegenwoordige water: een buitenzwemmer, twee polsstokverspringers, een palingvisser en een sluis vol pleziervaartuigen.

In dit documentairevierluik, gemaakt voor de manifestatie Friesland Vaart, staat de verhouding van de Friezen met de Friese wateren centraal. Elke dei wer (Leo Wentink) gaat over een man die zich fit ging zwemmen nadat een val van een bouwsteiger zijn been verbrijzelde. Sindsdien fietst hij elke dag met zijn honden naar een piertje bij het IJsselmeer, waar hij zijn slagen maakt. Fan fier en fierder (Anneloor van Heemstra) gaat over de tweeling Galama. Met de polsstok springen ze over zo breed mogelijke sloten, waarmee ze in de voetsporen van hun voorvaderen treden. Ze voelen zich innig verbonden met de slootjes en weiden van hun geboorteland. Yn syn hânnen (Murk-Jaep van der Schaaf) gaat over palingvisser Ale de Jager, die van jongsaf aan ervan droomde visser te worden, maar pas na lang doorzetten zijn brood ging verdienen met dit oude en allengs verdwijnende beroep. Stjoerlju (Remco Wagenaar) geeft een impressie van het vaarverkeer in de sluis bij Stavoren, waar de vaart eventjes uit de boten gaat.

Credits

Producent(en) Frank de Jonge
Productiebedrijf IDTV Docs