Edith Stein, Echt en de waarheid

Frederieke Jochems Korte documentaire - 2007 - 50 min.

NFF Archief

Informatie over deze film, televisie- of interactieve productie bevindt zich in het NFF Archief. In het NFF Archief staat informatie over producties die in de afgelopen festivaledities vertoond zijn. Het NFF beschikt niet over dit materiaal, daarover kun je contact opnemen met de producent, distributeur of omroep. Oudere films zijn soms ook terug te vinden bij Eye Filmmuseum of bij het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid.

Documentaire over het leven en de heiligverklaring van de tot de rooms-katholieke kerk bekeerde jodin Edith Stein. Met historisch materiaal, Steins teksten en interviews.

In 1998 werd de tot de rooms-katholieke kerk bekeerde Duitse jodin Edith Stein heilig verklaard. Hoewel Steins vroege werk vrij seculier was, nam religie een steeds grotere plaats in en trad ze in in het klooster in het Limburgse Echt. Vanuit het klooster werd ze door de Duitsers weggevoerd en in 1942 in Auschwitz vergast. In Echt prijkt haar portret op slagroomtaarten en het Karmelklooster heeft een Edith Steinkamer. De katholieken zijn trots op hun heilige, maar rabbijn Tzvi Marx stelt dat de kerk haar lijden claimt. 'Dat ze als martelaar is gestorven is een leugen. Ze is niet in Auschwitz gekomen omdat ze katholiek was, maar omdat ze joods was.' Volgens de katholieken was ze vooral een goede christen: Stein zette zich als gelovige ook in voor joden. Toen ze opgepakt werd zei ze: 'We gaan voor ons volk', wat haar geloofsgenoten waarderen, maar een joodse nicht niet: 'Ze ging niet, zoals Christus, in plááts van hen, maar mét hen.' De filmmaakster werkte acht jaar aan deze documentaire over Stein, waarbij ze historisch materiaal mixte met interviews en Steins teksten.

Credits

Producent(en) Jan Ketelaars
Ronald Groenink
Productiebedrijf
Franjo Studio
Terrain Vague Film
Coproducent(en)
Uitvoerend producent(en)
Ronald Groenink
Camera
Montage
Sound Design
Set geluid
Omroep
Productieland(en)
Nederland