Artificial World

Bas Jansen - 2017 - 4 min.

NFF Archief

Informatie over deze film, televisie- of interactieve productie bevindt zich in het NFF Archief. In het NFF Archief staat informatie over producties die in de afgelopen festivaledities vertoond zijn. Het NFF beschikt niet over dit materiaal, daarover kun je contact opnemen met de producent, distributeur of omroep. Oudere films zijn soms ook terug te vinden bij Eye Filmmuseum of bij het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid.

Nadat de mens de aarde heeft verwoest, moet een kunstmatige intelligentie het leven terugbrengen en de balans herstellen. Techniek en wetenschap worden afgezet tegen religie en schepping.

De mens heeft de aarde verwoest en bijna alle leven is uitgestorven. Een kunstmatige intelligentie moet het leven terugbrengen en zo de balans herstellen. De nieuwe schepper krijgt steeds meer macht. Een interactief project dat aanzet tot denken over thema’s van de toekomst. Techniek en wetenschap worden afgezet tegen religie en schepping.


Credits