Actievoorwaarden Gouden Kalf van het Publiek

De verkiezing van het Abraham Tuschinski Fonds Gouden Kalf van het Publiek is een initiatief van het Nederlands Film Festival en wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Abraham Tuschinski Fonds. Door te stemmen op je favoriete film ga je akkoord met onze voorwaarden en regels

Algemeen

Kans op het Abraham Tuschinski Fonds Gouden Kalf van het Publiek maken de drie best bezochte bioscoopfilms in de periode 1 september 2017 t/m 31 augustus 2018. Er kan gestemd worden vanaf 3 september 2018 t/m 30 september middernacht. De winnaar van het Abraham Tuschinski Fonds Gouden Kalf van het Publiek wordt bekendgemaakt aan het eind van het Nederlands Film Festival, op de avond van 5 oktober 2018.

Termen

• Organisatie: Stichting Nederlands Film Festival
• Partner: Stichting Abraham Tuschinski Fonds
• Stemomgeving: in communicatie www.goudenkalfvanhetpubliek.nl, daarna doorverwezen naar de pagina: www.filmfestival.nl/gouden-kalveren/goudenkalfvanhetpubliek/.
• Gouden Kalf: geregistreerd merk van het Nederlands Film Festival
• Dienstverlener: Eagerly Internet B.V.
• Notaris: Janssen & Van Commenée Notarissen (Heemskerk)

Wijze van uitbrengen van de stemmen

De winnende film wordt verkozen door deelnemers die 1 stem uitbrengen op 1 van de 3 films tussen 3 september en 30 september 2018. Elke natuurlijke persoon, die de site goudenkalfvanhetpubliek.nl bezoekt mag zijn/haar stem indienen. De bezoeker dient hiervoor een geldig e-mailadres te gebruiken, er kan maar één maal gestemd worden per e-mailadres. Het is niet toegestaan om in opdracht, of voor tegenprestaties van derden een stem uit (te laten) brengen.

Geldige uitgebrachte stemmen

De organisatie controleert op de geldigheid van stemmen met een aantal technische checks. De uitslag wordt gevalideerd door de notaris die toezicht houdt op de procedure die gevolgd wordt door het Nederlands Film Festival en haar dienstverleners. Als naar het oordeel van de organisatie stemmen niet geldig zijn, kunnen deze worden afgekeurd.

Wijze van bepalen van de winnende film

De winnende film wordt bepaald door het aantal stemmen op te tellen. In het geval van een gelijk aantal stemmen voor meerdere deelnemende films, wordt het Gouden Kalf van het Publiek aan allebei of alle drie de films uitgereikt en het prijzengeld gelijk verdeeld over de winnaars.

Kansspel

Elke stemmer maakt kans op de beschikbaar gestelde prijs, een jaar lang gratis naar de bioscoop in 2019 in de vorm van een NFC-pas uitgegeven door de Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters (NVBF). Deze pas geeft recht op een vrijkaart per reguliere vertoning bij bioscopen en filmtheaters die zijn aangesloten bij de NVBF, volgens de voorwaarden op de achterzijde van de pas. De winnaar wordt bepaald door willekeurige selectie. Medewerkers van het Nederlands Film Festival, de NVBF, Stichting Abraham Tuschinski Fonds, Janssen & Van Commenée Notarissen zijn uitgesloten van deelname.

Gebruik van gegevens

Gegevens van bezoekers worden alleen gebruikt door het Nederlands Film Festival. Je gegevens zullen in geen geval aan derden worden verstrekt. goudenkalfvanhetpubliek.nl gebruikt alleen cookies om het websitebezoek en gebruikersaantallen te kunnen analyseren en daarmee haar dienstverlening te kunnen verbeteren. Je kan je op elk moment uitschrijven van toekomstige berichten van het Nederlands Film Festival. IP adressen worden verzameld om ongewoon hoge stemactiviteit te kunnen detecteren.

Aansprakelijkheid

De organisatie, haar leveranciers en partners werken samen aan een optimale gebruikerservaring. Zij worden door geen van de genomineerde films betaald voor het leveren van de stemomgeving. Alle rechthebbenden van de films verklaren door medewerking en vermelding op de stemomgeving dat zij het Nederlands Film Festival toestemming geven voor het gebruik van promotiemateriaal en informatie over de genomineerde film. Geen van de bij de verkiezing van het Abraham Tuschinski Fonds Gouden Kalf van het Publiek betrokken partijen accepteert enige aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die ontstaan zou zijn door het niet juist functioneren van systemen, kennelijke vergissingen of fouten, danwel invloeden van buitenaf.

Steun de productie van nieuwe Nederlandse films door te stemmen op het Gouden Kalf van het Publiek

Naast de onderscheiding met het Abraham Tuschinski Fonds Gouden Kalf van het Publiek ontvangt de winnaar een bedrag van €30.000 beschikbaar gesteld door Stichting Abraham Tuschinski Fonds. De geldprijs gaat naar de producent van de winnende film om te besteden aan een nieuwe Nederlandse filmproductie, overeenkomstig de bepalingen van het Bestedingsreglement van het Abraham Tuschinski Fonds.

Stem nu