Academysysteem

De nominaties en winnaars van de Grote Prijzen van de Nederlandse Film, de Gouden Kalveren, worden in de categorieën speelfilm en lange documentaire bepaald door middel van het Academysysteem. Het concept voor deze vorm van selectie en bekroning is ontwikkeld door het Nederlands Film Festival en de in 2013 opgerichte Dutch Academy For Film (DAFF).

Lees meer over het academysysteem

Deelnemende films

De voorselectie, nominaties en winnaars van de Gouden Kalveren in de categorieën speelfilm en lange documentaire worden bepaald door middel van het Academysysteem.

Voor de Gouden Kalf Competitie volgens het Academysysteem komen in aanmerking:

 • Speelfilms (70 minuten of langer) die
  – na afloop van de laatste editie van het Nederlands Film Festival en de opening van de aankomende editie van het Nederlands Film Festival de première of eerste openbare vertoning hebben beleefd en gedurende een tijdsperiode van minimaal een week zijn vertoond in minimaal drie Nederlandse filmzalen;
  – in première gaan tijdens de aankomende editie van het Nederlands Film Festival en een release van minimaal een week in minimaal drie Nederlandse filmzalen in het vooruitzicht hebben.

In 2020 komen in aanvulling hierop ook speelfilms in aanmerking die

– tussen 1 juni 2019 en 4 oktober 2019 hun première of eerste openbare vertoning hebben beleefd en aansluitend gedurende een tijdsperiode van minimaal een week zijn vertoond in minimaal drie Nederlandse filmzalen en die niet hebben deelgenomen aan de Gouden Kalf Competitie 2019;
– de première hebben beleefd maar waarvan de bioscooprerelease is afgebroken, uitgesteld of in een online release is gewijzigd als gevolg van de COVID-19-maatregelen of die vanwege COVID-19 op een video-on-demand-platform in première zijn gegaan.

 • Lange documentaires (70 minuten of langer) die in deze lengte en vorm
  – na afloop van de laatste editie van het Nederlands Film Festival en de opening van de aankomende editie van het Nederlands Film Festival de première of eerste openbare vertoning hebben beleefd en ten minste tien openbare vertoningen hebben gehad, of uitgezonden zijn door een landelijke omroep, of een première op het NFF, het IDFA, het IFFR of een A-filmfestival volgens de FIAPF-richtlijn hebben gehad;
  – in première gaan tijdens de aankomende editie van het Nederlands Film Festival en minimaal tien openbare vertoningen of uitzending door een landelijke omroep in het vooruitzicht hebben.

In 2020 komen in aanvulling hierop ook lange documentaires in aanmerking die

– tussen 1 juni 2019 en 4 oktober 2019 hun première of eerste openbare vertoning hebben beleefd en ten minste tien openbare vertoningen hebben gehad, of uitgezonden zijn door een landelijke omroep, of een première op het NFF, het IDFA, het IFFR of een A-filmfestival volgens de FIAPF-richtlijn hebben gehad en die niet hebben deelgenomen aan de Gouden Kalf Competitie 2019;
– de première hebben beleefd maar waarvan de bioscooprerelease is afgebroken, uitgesteld of in een online release is gewijzigd als gevolg van de COVID-19-maatregelen, de première zouden hebben beleefd op een A-filmfestival volgens de FIAPF-richtlijn dat is komen te vervallen vanwege COVID-19 of die vanwege COVID-19 op een video-on-demand-platform in première zijn gegaan.

Stemgerechtigden en stemmers

Stemmen is alleen voorbehouden aan stemgerechtigden die uiterlijk 31 mei 2020 aan het NFF hebben bevestigd gebruik te willen maken van hun stemrecht.

Stemrecht hebben degenen die voldoen aan ten minste een van de volgende criteria:

 • Leden van de Dutch Academy For Film (DAFF, www.daff.org);
 • Nederlandse (zoals omschreven onder 3.3 in het Reglement inschrijving 2020) winnaars van een Gouden Kalf in de prijscategorieën van speelfilm, lange documentaire, korte documentaire, korte film, televisiedrama of interactive, winnaars van het Gouden Kalf voor de Filmcultuur/Cultuurprijs, of het Gouden Kalf van het Publiek;
 • Nederlandse winnaars van hoofdprijzen van A-filmfestivals (volgens de FIAPF-richtlijn, www.fiapf.org), aangevuld met Nederlandse winnaars van hoofdprijzen van IFFR en IDFA, en Nederlandse winnaars van Oscars en EFA’s, allen in de categorieën speelfilm en lange documentaire.

Stemrecht is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Het maken van of aanzetten tot het maken van stemafspraken is ten strengste verboden. Indien daar naar het oordeel van de Raad van Toezicht van het NFF aanleiding toe is, heeft het NFF het recht om stemmers te diskwalificeren en/of stemmen ongeldig te verklaren, en/of de stemming en aldus de uitslag geheel of op onderdelen ongeldig te verklaren. In dat geval besluit het NFF of en hoe de uitslag op de ongeldig verklaarde onderdelen alsnog tot stand kan komen. Het NFF behoudt zich het recht voor om de Gouden Kalf Competitie voort te zetten met inachtneming van bijgestelde criteria voor stemrecht.

Stemgerechtigden zijn verdeeld in acht secties:

 • Regie
 • Productie / Industry
 • Scenario
 • Acteren
 • Camera / VFX
 • Production Design / Costume Design / Grime
 • Postproductie (Montage/Sound Design/Muziek)
 • Documentaire

Alle stemgerechtigden worden voor één sectie geregistreerd. In geval een stemgerechtigde zich kwalificeert voor meerdere secties, dan dient deze stemgerechtigde bij de bevestiging gebruik te willen maken van het stemrecht, te kiezen voor één sectie.

 

Stemprocedure

Stemronde 1: Voorselectie

 • De stemperiode loopt van 29 juni tot en met 5 juli 2020;
 • Iedere stemmer die zich voor stemronde 1 registreert krijgt de producties die hij/zij moet kijken en beoordelen willekeurig toegewezen. De ingeschreven producties worden evenredig verdeeld. Zie ook het schematisch overzicht beneden;
 • Stemmers worden begin juni, na het sluiten van de inschrijving (31 mei 2020), op de hoogte gebracht van de door hen te beoordelen producties;
 • Stemmers in de secties Productie, Regie, Scenario, Acteren en Production Design / Costume Design / Grime krijgen 15 speelfilms toegewezen die zij kijken en beoordelen;
 • Stemmers in de sectie Documentaire krijgen 15 lange documentaires toegewezen die zij kijken en beoordelen;
 • Stemmers in de secties Camera / VFX en Postproductie krijgen 15 speelfilms en 15 lange documentaires toegewezen die zij kijken en beoordelen;
 • Iedere stemmer beoordeelt de aan hem of haar toegewezen producties met een cijfer van 1 tot en met 10. Het cijfer 1 geeft de laagste score, het cijfer 10 geeft de hoogste score;
 • Per film wordt een gewogen gemiddelde score berekend. De 20 speelfilms en de 20 lange documentaires met de hoogste gemiddelde scores vormen de voorselectie (de Gouden Kalf Competitie) en gaan door naar stemronde 2;
 • De speelfilms en lange documentaires in de Gouden Kalf Competitie 2020 worden vertoond op NFF 2020.

In het geval van ex aequo, een gelijk gemiddelde op plek 20, worden de betreffende films alle opgenomen in de voorselectie. De voorselectie bestaat in deze situatie uit meer dan 20 titels.

De selectie voor de Gouden Kalf Competitie 2020 wordt eind juli 2020 bekendgemaakt.

N.B.: Omdat het beperkte aantal Speelfilm-inschrijvingen dat direct vanaf stemronde 1 de screener beschikbaar kon stellen (22) erg dichtbij het aantal te selecteren films lag, heeft de directie van het NFF na het sluiten van de inschrijfdeadline besloten dit jaar stemronde 1 voor Speelfilms niet door te laten gaan en alle ingeschreven speelfilms, speelfilms die tussen 1 juni 2020 en 25 september 2020 in de bioscoop draaien en de NFF premières direct deel te laten nemen aan stemronde 2.

Stemronde 2: Nominaties

 • De lange speelfilms en documentaires die op het NFF 2020 hun première beleven, worden uitgenodigd deel te nemen aan de Gouden Kalf Competitie 2020. Premièrefilms die deze uitnodiging aannemen vormen tezamen met de speelfilms en lange documentaires uit de eerste stemronde de officiële selectie voor stemronde 2. Al deze films worden bij instemming van producent en distributeur tijdens het NFF 2020 vertoond;
 • Kandidatenlijsten worden opgesteld op basis van de door de producent bij inschrijving
  verstrekte credits;
 • De stemperiode loopt van 1 september t/m 15 september 2020;
 • Iedere stemmer stemt binnen de sectie waarvoor hij of zij is geregistreerd in de prijscategorieën die daaraan verbonden zijn;
 • Voor een aantal prijscategorieën komen zowel speelfilms als lange documentaires in aanmerking. Dit geldt voor de prijscategorieën Camera, Montage, Sound Design en Muziek;
 • Binnen een aantal secties kunnen de stemmers stemmen in meerdere prijscategorieën. Dit geldt voor de secties Postproductie (Montage, Sound Design, Muziek), Acteren (Acteur, Actrice, Mannelijke Bijrol en Vrouwelijke Bijrol) en Production Design / Costume Design / Grime (Production Design en Costume Design);
 • Stemmers stemmen voor drie films/personen per prijscategorie, behalve in de prijscategorieën Beste Film en Beste Lange Documentaire; stemmers stemmen in deze categorieën voor vijf films/personen;
 • Stemmers rangschikken hun keuze in een volgorde van 1 tot 5 (voor Beste Film en Beste Lange Documentaire) of van 1 tot 3 (alle andere prijscategorieën). In het eerste geval geeft rang 1 vijf punten, rang 2 vier punten, rang 3 drie punten, rang 4 twee punten en rang 5 één punt. In het tweede geval geeft rang 1 drie punten, rang 2 twee punten en rang 3 één punt;
 • De vijf dan wel drie films/personen in iedere categorie met het hoogste aantal punten zijn de nominaties.

In het geval van ex aequo is doorslaggevend welke film/persoon door de meeste stemmers in hun top 5 of top 3 is opgenomen. Bijvoorbeeld: als twee films in de categorie Beste Film evenveel punten halen voor de vijfde plek, dan is doorslaggevend welke van de twee films door de meeste afzonderlijke stemmers in de Sectie Productie in hun top 5 is opgenomen. Komt ook hier een gelijke uitslag uit dan is doorslaggevend welke film/persoon door de meeste stemmers op de eerste plaats is gezet in hun top 5.

De nominaties van de Gouden Kalveren worden tijdens het Nederlands Film Festival bekendgemaakt op maandag 28 september 2020

Stemronde 3: Winnaars

 • De stemperiode duurt in beginsel tenminste 48 uur, van 28 september 2020, 23:45 tot 30 september 2020 23:45;
 • Alle stemmers kunnen stemmen in alle veertien prijscategorieën;
 • Stemmers kunnen in iedere categorie één stem uitbrengen, de film/persoon met het hoogste aantal stemmen is de winnaar.

In het geval van ex aequo is doorslaggevend het aantal stemmen uit de sectie die over het betreffende vakgebied gaat, zoals vermeld in onderstaand schema. Bijvoorbeeld: als twee kandidaten evenveel stemmen hebben in de prijscategorie Beste Regie, dan is doorslaggevend welke van de twee films de meeste stemmen heeft gekregen uit de Sectie Regie. Is er ook dan een gelijke uitslag dan is doorslaggevend welke film door de meeste secties het hoogst gewaardeerd is.

De winnaars van de Gouden Kalveren 2020 worden op het Grolsch Gouden Kalveren Gala 2020
bekendgemaakt.

 

Viewen

Nadat stemgerechtigden zich geregistreerd hebben als stemmer krijgen ze toegang tot het NFF Viewingsysteem; een beveiligde omgeving waarin de deelnemende films (op basis van toestemming van de rechthebbenden) beschikbaar worden gesteld.

Beveiliging
Films worden in een beveiligde omgeving afgespeeld en worden bij het afspelen altijd voorzien van een persoonlijk watermerk. Toegang tot het videoplatform kan alleen door de bevoegde medewerkers van het NFF worden verschaft middels een persoonlijke inlog.