Academysysteem

De nominaties en winnaars van de Grote Prijzen van de Nederlandse Film, de Gouden Kalveren, worden in de categorieën speelfilm en lange documentaire bepaald door middel van het Academysysteem. Het concept voor deze vorm van selectie en bekroning is ontwikkeld door het Nederlands Film Festival en de in 2013 opgerichte Dutch Academy For Film (DAFF).

Onderstaande informatie betreft de procedure voor de Gouden Kalveren 2019.
Snel naar: stemprocedure en de prijzen die worden bepaald middels het Academysysteem.

Voor deelname aan de Gouden Kalf Competitie 2019 volgens het Academysysteem komen in aanmerking:

 • Speelfilms (70 minuten of langer) die tussen 1 juni 2018 en de start van het Nederlands Film Festival (27 september 2019) de première of eerste openbare vertoning hebben beleefd en gedurende een tijdsperiode van minimaal een week zijn vertoond in minimaal drie Nederlandse filmzalen.
 • Lange documentaires (70 minuten of langer) die in deze lengte en vorm tussen 1 juni 2018 en de start van het Nederlands Film Festival (27 september 2019)
  – of: ten minste tien openbare vertoningen hebben gehad
  – of: uitgezonden zijn door een landelijke omroep
  – of: een première op het NFF, het IDFA, het IFFR of een A-filmfestival volgens de FIAPF-richtlijn hebben gehad.

Bij speelfilms en lange documentaires die tussen 1 juli 2019 en voor de start van het NFF 2019 (27 september) aan bovenstaande voorwaarden voldoen, is het aan de producent om vóór 1 juni 2019 te bepalen of de film wordt aangemeld voor de Gouden Kalf Competitie in 2019 of 2020.

Speelfilms en lange documentaires die na de start van het NFF 2019 (27 september) aan bovenstaande voorwaarden voldoen, komen in aanmerking voor de Gouden Kalf Competitie 2020.

Stemgerechtigden en stemmers
Stemmen is alleen voorbehouden aan stemgerechtigden die uiterlijk 31 mei 2019 aan het NFF hebben bevestigd gebruik te willen maken van hun stemrecht.

Stemrecht hebben degenen die voldoen aan ten minste een van de volgende criteria:

 • Leden van de Dutch Academy For Film (DAFF, www.daff.org);
 • Nederlandse (zoals omschreven onder 3.3 in het Reglement inschrijving 2018) winnaars van een Gouden Kalf in de prijscategorieën van speelfilm, lange documentaire, korte documentaire, korte film, televisiedrama of interactive, of winnaars van het Gouden Kalf voor de Filmcultuur/Cultuurprijs;
 • Nederlandse winnaars van hoofdprijzen van A-filmfestivals (volgens de FIAPF-richtlijn, www.fiapf.org), aangevuld met Nederlandse winnaars van hoofdprijzen van IFFR en IDFA, en Nederlandse winnaars van Oscars en EFA’s, allen in de categorieën speelfilm en lange documentaire.

Stemrecht is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Het maken van of aanzetten tot het maken van stemafspraken is ten strengste verboden. Indien daar naar het oordeel van het bestuur van het NFF aanleiding toe is, heeft het bestuur het recht om stemmers te diskwalificeren en/of stemmen ongeldig te verklaren, en/of de stemming en aldus de uitslag geheel of op onderdelen ongeldig te verklaren. In dat geval besluit het bestuur of en hoe de uitslag op de ongeldig verklaarde onderdelen alsnog tot stand kan komen. Het bestuur van het NFF behoudt zich het recht voor om de Gouden Kalf Competitie voort te zetten met inachtneming van bijgestelde criteria voor stemrecht.

Stemgerechtigden zijn verdeeld in acht secties:

 • Regie
 • Productie
 • Scenario
 • Acteren
 • Camera / VFX
 • Production Design
 • Postproductie (Montage/Sound Design/Muziek)
 • Documentaire

Alle stemgerechtigden worden voor één sectie geregistreerd. In geval een stemgerechtigde zich kwalificeert voor meerdere secties, dan dient deze stemgerechtigde bij de bevestiging gebruik te willen maken van het stemrecht, te kiezen voor één sectie.

Stemprocedure

Stemronde 1: Voorselectie

 • De stemperiode loopt van 1 tot en met 7 juli 2019;
 • Iedere stemmer die zich voor stemronde 1 registreert krijgt at random 15 of 30 producties toegewezen die hij/zij kijkt en beoordeelt. De ingeschreven producties worden evenredig verdeeld.
 • Stemmers worden begin juni, na het sluiten van de inschrijving (31 mei 2019), op de hoogte gebracht van de 15 of 30 door hen te beoordelen producties;
 • Stemmers in de secties Productie, Regie, Scenario, Acteren en Production Design krijgen 15 speelfilms toegewezen die zij kijken en beoordelen;
 • Stemmers in de sectie Documentaire krijgen 15 lange documentaires toegewezen die zij kijken en beoordelen;
 • Stemmers in de secties Camera en Postproductie krijgen 15 speelfilms en 15 lange documentaires toegewezen die zij kijken en beoordelen;
 • Iedere stemmer beoordeelt de aan hem of haar toegewezen 15 of 30 producties met een cijfer van 1 tot en met 10. Het cijfer 1 geeft de laagste score, het cijfer 10 geeft de hoogste score;
 • Per film wordt een gemiddelde score berekend. De 15 speelfilms en de 15 lange documentaires met de hoogste gemiddelde scores vormen de voorselectie (de Gouden Kalf Competitie) en gaan door naar stemronde 2.
 • De speelfilms en lange documentaires in de Gouden Kalf Competitie 2019 worden vertoond op NFF 2019.

In het geval van ex aequo, een gelijk gemiddelde op plek 15, worden de betreffende films alle opgenomen in de voorselectie. De voorselectie bestaat in deze situatie uit meer dan 15 titels.

De selectie voor de Gouden Kalf Competitie 2019 wordt eind juli 2019 bekendgemaakt.

Stemronde 2: Nominaties

 • De stemperiode loopt van zondag 15 augustus 2019 tot en met 1 september 2019;
 • Iedere stemmer stemt binnen de sectie waarvoor hij of zij is geregistreerd in de prijscategorieën die daaraan verbonden zijn;
 • Voor een aantal prijscategorieën komen zowel speelfilms als lange documentaires in aanmerking. Dit geldt voor de prijscategorieën Camera, Montage, Sound Design en Muziek;
 • Binnen een aantal secties stemmen de stemmers in meerdere prijscategorieën. Dit geldt voor de secties Postproductie (Montage, Sound Design, Muziek) en Acteren (Acteur, Actrice, Mannelijke Bijrol en Vrouwelijke Bijrol);
 • Stemmers stemmen voor drie films/personen per prijscategorie, behalve in de prijscategorieën Beste Film en Beste Lange Documentaire; stemmers stemmen in deze categorieën voor vijf films/personen;
 • Stemmers rangschikken hun keuze in een volgorde van 1 tot 5 (voor Beste Film en Beste Lange Documentaire) of van 1 tot 3 (alle andere prijscategorieën). In het eerste geval geeft rang 1 vijf punten, rang 2 vier punten, rang 3 drie punten, rang 4 twee punten en rang 5 één punt. In het tweede geval geeft rang 1 drie punten, rang 2 twee punten en rang 3 één punt;
 • De vijf dan wel drie films/personen in iedere categorie met het hoogste aantal punten zijn de nominaties.

In het geval van ex aequo is doorslaggevend welke film/persoon door de meeste stemmers in hun top 5 of top 3 is opgenomen. Bijvoorbeeld: als twee films in de categorie Beste Film evenveel punten halen voor de vijfde plek, dan is doorslaggevend welke van de twee films door de meeste afzonderlijke stemmers in de Sectie Productie in hun top 5 is opgenomen. Komt ook hier een gelijke uitslag uit dan is doorslaggevend welke film/persoon door de meeste stemmers op de eerste plaats is gezet in hun top 5.

De nominaties van de Gouden Kalveren 2019 worden op 10 september 2019 bekendgemaakt.

Stemronde 3: Winnaars

 • De stemperiode loopt van 12 september 2019 tot en met 1 oktober 2019;
 • Alle stemmers kunnen stemmen in alle dertien prijscategorieën;
 • Stemmers kunnen in iedere categorie één stem uitbrengen, de film/persoon met het hoogste aantal stemmen is de winnaar.

In het geval van ex aequo is doorslaggevend het aantal stemmen uit de sectie die over het betreffende vakgebied gaat, zoals vermeld in onderstaand schema. Bijvoorbeeld: als twee films evenveel stemmen hebben in de prijscategorie Beste Film, dan is doorslaggevend welke van de twee films de meeste stemmen heeft gekregen uit de Sectie Productie. Is er ook dan een gelijke uitslag dan is doorslaggevend welke film door de meeste secties het hoogst gewaardeerd is.

Viewen

In maart 2019 zijn alle geregistreerde stemmers geïnformeerd over de stemprocedure en het reglement. Nadat stemgerechtigden zich geregistreerd hebben als stemmer krijgen ze toegang tot het NFF Viewingsysteem; een beveiligde omgeving waarin de deelnemende films (op basis van toestemming van de rechthebbenden) beschikbaar worden gesteld.

Beveiliging

Films worden in een beveiligde omgeving afgespeeld en worden bij het afspelen altijd voorzien van een persoonlijk watermerk. Toegang tot het videoplatform kan alleen door de bevoegde medewerkers van het NFF worden verschaft middels een persoonlijke inlog.